Monthly Archives: January 2016

Między innymi, konieczność reformy przepisów

Między innymi, konieczność reformy przepisów technicznych w kraju jest spowodowane i aspiracje Federacji Rosyjskiej w dziedzinie polityki zagranicznej. Teraz w Rosji istnieją procesy, takie jak rozwój handlu zagranicznego, integracji społeczności międzynarodowej, w tym wejścia do WTO, rozwoju stosunków z UE. Wszystko to wymaga harmonizacji systemu kraju normalizacji i certyfikacji, zgodnie z przepisami międzynarodowymi [96]. W

W okresie sprzed reformy państwa poniósł odpowiedzialność

W okresie sprzed reformy państwa poniósł odpowiedzialność za jakość swoich produktów w kraju. Zapewnia rozwój systemu norm krajowych, rdzeń, TU, SanPiN, przepisów budowlanych, itp Dziś rząd bierze odpowiedzialność tylko za bezpieczeństwo towarów i usług, przeniesienie odpowiedzialności za jakość produktów i oferuje dla ludności (konsumentów) do podejmowania decyzji w oparciu o wysokiej jakości i konsumentów właściwości.